FANDOM


Cổ-ngữ là một yếu tố quan trọng trong Biên Niên Ký xứ AlefA. Nó được coi là ngôn ngữ của sự thật và còn có tên là Verumic trong bản dịch tiếng Anh (Verum trong tiếng Latinh có nghĩa là sự thật). Những người thông thạo Cổ-ngữ được cho là có thể sai khiến thiên nhiên và thấu hiểu ý nghĩa của người khác. Nhưng Cổ-ngữ có rất nhiều dị bản với những khác biệt nhỏ. Hầu như trong xứ AlefA, không còn ai sử dụng được Cổ-ngữ với toàn bộ sức mạnh của nó nữa. Người cuối cùng sử dụng được Cổ-ngữ là Argon, người gọi rồng, người thắp lên Ngọn-lửa-trắng của xứ AlefA. Trong tập “Người Đẹp Ngủ Mê”, có rất nhiều người muốn đi tìm lại thứ Cổ-ngữ nguyên bản này. Trong đó có Brome, một sát thủ đã giải nghệ và Iruka, một con quỷ không có mặt ở ngọn Địa Ngục.