FANDOM 1. LÃNH ĐỊA CỦA CON NGƯỜI
  • Cửu đại đô thành (Vua Posthumus)
  • Bảy ngọn đồi (Hầm mộ tối)
  • Đồng cỏ ngoại biên và mê cung Đá (Tộc Đồng Cỏ)
  • Kirily
  • 3 ngọn hỏa lò và 13 ngọn vô danh (Vương tử Shanan và người Kravos)
  • Ngọn tầm ma, ngọn Đá Xám và rừng Vua: Gấu Già
 2. LIÊN MINH PHƯƠNG BẮC (theo thứ bắc tiến)
  • Rừng Tuyết, cảng Mùi Hương và Thành Phố Bạc (Nữ hoàng Carolina)
  • Dãy Kaprisha (phía đông bắc): Điểu tộc
  • Bãi Kalaiah, rừng Ligia tả ngạn sông Tiên Nữ (Thú nhân)
  • Ngũ hồ, ngọn Veltimievà thượng nguồn sông Tiên Nữ (Băng tộc)
  • Bình nguyên Viễn Bắc (Bán tiên)
 3. RẶNG NÚI ĐỎ (Quỷ vương và thuộc hạ)
 4. CỰU THẾ GIỚI và ĐẢO TRƯỜNG XUÂN (Hoang phế)
 5. VÙNG ĐẤT MÙA HÈ VĨNH CỬU (Cội nguồn của phép thuật)
 6. BIỂN LỚN
  • Quần đảo Vạn Ngọc.
  • Quần đảo Đơn Côi (Rồng và Long Tộc) bao gồm:
   • Mười ba hòn đảo Rồng (liền kề nhau, gần như thành 1 khối thống nhất. Vì vậy còn có tên gọi là đảo Đầu Người Khổng Lồ): MƯỜI BA CHÚA RỒNG
   • Hai hòn đảo sinh đôi (Đảo Mắt thần và đảo Tiên Tri): LÃNH ĐỊA CỦA CÁC NỮ TIÊN TRI
   • Luân Hồi Cung (Ở dưới mê cung Biển): LÃNH ĐỊA CỦA LONG NHÂN
 7. BIỂN SƯƠNG MÙ
  • Là phần chia cắt đại lục AlefA và vùng đất Mùa Hè Vĩnh Cửu. Không rõ hàm chứa điều gì.
 8. MÊ CUNG THỜI GIAN (người Alef tạo lập và được Heima nối liền với Cõi-mộng)
 9. MÊ CUNG ĐÁ (người du mục)
 10. MÊ CUNG BIỂN (long nhân tạo lập)